Dejan Ilinčić

Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić

Dejan Ilinčić je rođen 15.03.1975. godine u Novom Sadu, u kome je završio i Osnovnu školu “Ivo Gundulić” i Gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj”. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u istom gradu 2000. godine. Nakon položenog stručnog ispita zaposlio se kao klinički lekar na Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na Klinici za grudnu hirugiju. Specijalistički ispit iz grudne hirurgije je položio 2007. godine sa odličnim uspehom.

Magistarsku tezu pod naslovom “Efikasnost intraoperativne krionalgezije u smanjenju postoperativnog bola nakon torakotomije” odbranio je 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde” je odbranio 28.09.2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a iste godine je stekao i zvanje primarijusa. Rad iz uže specijalizacije pod nazivom „Minimalno invazivna tireoidektomija u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde sa udruženim hašimoto tireoiditisom“ odbranio je 09.05.2017. godine, čime je stekao stručni naziv specijaliste endokrine hirurgije.

Tokom februara i marta 2008. godine boravio je na Ruhrland klinici u Esenu, u Nemačkoj, jednoj od vodećih u ovoj zemlji iz oblasti grudne hirurgije, na kojoj je kod prof. Stamatisa obavio stručno usavršavanje iz oblasti opšte grudne hirurgije. Krajem iste godine boravio je u periodu od tri meseca na institutu Ivo Pitanguy u Brazilu, koji se smatra začetnikom estetske hirugije i bio je vodeći svetski stručnjak za estetske i rekonstruktivne operacije grudi. Na ovoj poznatoj klinici je obavio stručno usavršavanje iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije dojki, zida grudnog koša i prednjeg trbušnog zida.

Tokom juna 2010. boravio je u Pizi u Italiji na Odeljenju za hirurgiju, Univerzitet u Pisi (Dipartimento di Chirurgia Università di Pisa), gde je završio radionicu za hiruršku terapiju “Thyroidectomy Surgery Workshop” kod čuvenog prof. Paola Micollija koji je začetnik i može se reći tvorac mivat operacija štitaste žlezde, metode minimalno invazivne operacije. Tokom decembra 2010. je boravio u Frajburgu u Nemačkoj gde je završio napredni kurs obuke o laserskoj primeni u torakalnoj hirurgiji “Advanced Training Course on Laser Application in Thoracic Surgery”. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima.

Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je kao koistraživač u dve medjunarodne onkološke studije sprovedene na Institutu za plućne bolesti Vojvodine.

Član je Srpskog lekarskog društva – Sekcija grudnih hirurga, Društva lekara Vojvodine, Evropskog Udruženja grudnih hirurga (European Society of Thoracic Surgeons), Evropskog udruženja endokrinih hirurga, (European Society of Endocrine Surgeons) kao i stručni konsultant Kliničkog centra Crne Gore.

Licencirani je grudni i endokrini hirurg od strane DHA (Dubai Health Authority).
Aktivno se služi engleskim jezikom.

Oženjen je i otac dve devojčice.