Aleksandra Ćirić

Spec. dr med. Aleksandra Ćirić

Aleksandra Ćirić je rođena u Novom Sadu 1975. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Inđiji. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Od te pa do 2008. radila je u Domu zdravlja u Inđiji u Službi za hitnu medicinsku pomoć. 2003. godine postaje član Evropskog saveta za resuscitaciju i učestvuje u razvijanju standarda reanimacije i usaglašavanje službi hitne medicinske pomoći u Srbiji i svetu.

2008. godine započinje radni odnos u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u jedinici poluintenzivne nege, a dve godine kasnije se zapošljava na Klinici za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine, na Odeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju, gde 2011. godine upisuje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije koju završava četiri godine kasnije.

Sledeće godine odlazi na stručno usavršavanje u Italiju, u Milano, gde savladava savremenu primenu ultrazvuka u lečenju kritično obolelih. Tokom specijalizacije stručno se usavršava na brojnim klinikama u zemlji i inostranstvu. 2018. godine zapošljava se u Specijalističkoj ordinaciji Ilinčić gde se posebno bavi razvojem anestezije za minimalno invazivnu operaciju štitaste žlezde.

Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine, Udruženja intenzivista Srbije i Evropskog udruženja anesteziologa (ESA).

Aktivno se služi engleskim i nemačkim jezikom.