Anestezija

Poštovani pacijenti, u okviru pripreme za intervenciju ili dijagnostičke procedure koja će se sprovesti u anesteziji, želimo da Vam objasnimo šta je anestezija, koje vrste postoje i moguće komplikacije. Pokazalo se da su uspesi lečenja mnogo bolji, ukoliko je pacijent dobro obavešten o procesu i postupcima anestezije i kada konstruktivno sarađuje sa lekarom i ostalim medicinskim osobljem. Upoznavanje sa anesteziološkim postupcima i mogućnostima razgovora sa anesteziologom, odagnaće strah i sumnje povezane sa anestezijom, a Vaša rodbina i prijatelji biće bolje informisani i samim tim smireniji i sa manje bojazni.

Anesteziolog je lekar specijalista koji je osposobljen za vođenje anestezije, lečenje životno ugroženih pacijenata u jedinicama intenzivne terapije kao i hitna stanja u okviru urgentne medicine, a ta znanja mu omogućavaju da anesteziju prilagodi intervenciji i stanju pacijenta. Anestezija je stanje u kom pacijent ne oseća bol, a izazvano je primenom lekova – anestetika.

Anesteziju delimo na opštu, regionalnu i lokalnu. U toku opšte anestezije pacijent spava i nije svestan šta se sa njim događa. Kod upotrebe lokalne i regionalne anestezije pacijent ima anesteziran samo deo tela, tako da u toku operacije na tome području ne oseća bol.

Danas se koriste savremeni anestetici, moderni aparati za anesteziju i monitori za praćenje rada srca i disanja, a anesteziolozi su dobro obučeni da sve vreme prate stanje pacijenta.

Anesteziologa ćete upoznati pre Vaše intervencije, kada dođete na anesteziološki pregled. Kako anesteziolog individualno prilagođava anesteziju zdravstvenom stanju pojedinog pacijenta i potrebama operacije, potrebni su mu podaci o Vašim pređašnjim i pratećim bolestima (šećerna bolest, astma, bolesti srca itd.), upotrebi lekova, alergije na lekove i hranu, kao i o vašim eventualnim porocima (pušenje, upotreba alkohola, droga, prekomerna upotreba tableta). Ukoliko koristite više različitih lekova, a ne poznajete sva njihova imena, ponesite lekove sa sobom. Prilikom ovog razgovora treba biti iskren i tačno odgovarati na postavljena pitanja. Nakon pregleda, anesteziolog može zahtevati dodatne analize, dijagnostičke procedure i mišljenje lekara drugih specijalnosti, jer Vaše zdravstveno stanje i procenjeni rizici to zahtevaju. Tako će anesteziolog moći da isplanira vrstu anestezije koja će u potpunosti odgovarati Vašem zdravstvenom stanju, a u skladu sa planiranom intervencijom.

Pacijent može da doprinese bezbednoj anesteziji tako što će, u dogovoru sa anesteziologom, sprovesti sledeće:

  • Najmanje 4 do 6 sati neće konzumirati hranu. Ukoliko se u želucu pre anestezije nalazi hrana ili tečnost, u toku uvođenja u anesteziju mogu da izazovu povraćanje. Anestetici blokiraju uobičajne zaštitne reflekse, koji sprečavaju da ispovraćana hrana uđe u traheju i potom u pluća.
  • Najmanje 2 sata ne uzima ništa od tečnosti. Danas postoje jasne ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) smernice za odrasle i decu stariju od godinu dana koje kažu da je dopušten unos bistre tečnosti do 2 sata pre početka anestezije.
  • Ne puši.
  • Lekove koje redovno uzima, uzme u dogovoru sa anesteziologom.
  • Izvadi veštačke zube, kontaktna sočiva, slušni aparat, skine nakit i naočare.
  • Ne stavlja šminku.
  • Skine lak za nokte.

Pacijent posle anestezije, može da se probudi već u operacionoj sali ili u sobi za neposredni postoperativni oporavak. U toku buđenja nadziru ga anesteziolog i anesteziološka medicinska sestra. Anesteziolog brine da spavanje traje primereno dugo u odnosu na složenost operacije. Period buđenja veoma često ne ostane u sećanju. Anesteziolog takođe brine, da se po okončanoj operaciji prijatno probudite i da vas ne boli.

O svemu što Vas interesuje o anesteziji, možete pitati Vašeg anesteziologa. Napominjemo da je veoma važno iskreno i tačno odgovarati na sva postavljena pitanja od strane anesteziologa, kao i pridržavanje svih datih uputstava pre anestezije i intervencije.